top of page

AcuGraph

Een goede behandeling met acupunctuur hangt in de eerste plaats af van een degelijke diagnose. In mijn praktijk werk ik met de polsdiagnose maar heb sinds kort nog een zeer handige tool: de AcuGraph.

Door de yuan source punten of de Jing-Well punten te meten via een probe kan ik niet alleen de energietoestand van de cliënt meten, maar kan ik ook de verschillende meridianen onderling vergelijken (deficiëntie – exces). Daardoor kan ik de cliënt een beeld (grafiek) van het energetisch systeem geven en verduidelijken wat de aard van hun klachten is.

Wat is een AcuGraph?
De Acugraph is een digitaal meetsysteem, dat de energetische waarden van de lichaamsmeridianen kan meten en analyseren. Deze video legt uit hoe de AcuGraph werkt. 
Meten is weten - Energetische screening

Het menselijk functioneren hangt af van het energetisch vermogen (Qi) van het lichaam om zowel fysische als psychische componenten op een zo goed mogelijke manier te laten werken. Het energetisch vermogen is niet alleen een optelsom van de hoeveelheid energie die we bezitten, maar  is ook een kwestie van de verdeling van de energie in ons lichaam. Deze twee samen bepalen in hoeverre we gezond zijn. 

Hoe gaat een energetische screening in zijn werk? 

​Via een meetstaf (probe) die is aangesloten op de computer meet ik de huidweerstand van de 12 bronpunten van elke meridiaan. Meridianen zijn de kanalen die ons lichaam met energie (Qi) voorzien. In de praktijk komt dit erop neer dat er 12 punten gemeten worden aan de handen en 12 punten aan de voeten (6 aan de rechterkant en 6 aan de linkerkant). Deze korte test (het testen zelf duurt amper 2 minuten) wordt geanalyseerd en via berekeningen visueel in kaart gebracht op de computer. 


 

Wat is het resultaat van de meting? 

Na de meting verschijnt onmiddellijk op het scherm een grafiek die de verdeling van de energie (Qi) in elke meridiaan in kaart brengt. Via verschillende vormen van interpretatie kan ik als acupuncturist precies tonen aan de cliënt hoe het gesteld is met zijn energieniveau. Eén daarvan is de P.I.E. (Personal Integrated Energy), het persoonlijk energieniveau die een combinatie is van de hoeveelheid energie en de verdeling van die energie in de meridianen. Dit wordt uitgedrukt in één getal.

Maar naast de PIE, kan de Acugraph ook de verdeling van energie volgens de vijf elementen, volgens Yin-Yang, volgens de orgaanklok en volgens verschillende ratio’s weergeven. Dit alles tezamen maakt dat we als therapeut en als cliënt een duidelijk beeld krijgen van het functioneren van ons lichaam. De informatie uit de meting kan een belangrijke aanvulling zijn bij de vaststelling van de aard van uw klachten en de diagnose. Zo wordt duidelijk hoe de energie in het lichaam verdeeld is en dus ook waar eventuele energieverstoringen zich bevinden en de ernst ervan. 

Wat doen we met het resultaat?  

Om de disbalans in ons lichaam te herstellen kunnen we beroep doen op verschillende therapieën. Acupunctuur is de meest aangewezen therapie om ons energiesysteem terug in balans te brengen. Maar het mooie aan de screening met de AcuGraph is dat er ook advies kan gegeven worden qua voeding, emotionele disbalansen, vastgehouden trauma en blokkades op wervelniveau. Doordat de metingen kunnen worden herhaald en vergeleken, kunnen we de resultaten van de behandeling ook nauwkeurig volgen en zo nodig aanpassingen doen en de meest effectieve behandelopties kiezen. 

Oosterse wijsheid combineren met Westerse technologie 

Yuan source punten meten via een probe - snel en pijnloos

graph scan.jpg

Grafieken geven de energie hoeveelheid en verdeling weer 

bottom of page