top of page

ECIWO Acupunctuur

Wat is ECIWO?

ECIWO (Embryo Containing Information of the Whole Organism) of bioholografische diagnose en therapie werden in 1973 ontwikkeld door professor Yingqing Zhang van de Shandong University in China. 

 
De ECIWO theorie verklaart, volgens een algemeen geldende biologische grondslag, dat elk deel van het organisme een embryologische (toti-)potentialiteit heeft en bevat de informatie van het gehele lichaam.

Hoe werkt ECIWO acupunctuur?

Een organisme bestaat uit diverse ECIWO’s die zich in diverse ontwikkelingsstadia bevinden. De ECIWO biologie is daarmee een nieuwe biomedische theorie, gebaseerd op de hypothese dat een levend organisme bestaat uit diverse mozaïeksgewijze gepolariseerde niveau’s waarvan elk deel een ECIWO is. De meervoudige niveau indeling van het lichaam in ECIWO’s ligt ten grondslag aan een pancybernetische functie. Zones binnen de diverse ECIWO’s worden gestimuleerd door de activiteiten van het lichaam en de contacten met de omgeving.p; Dit leidt tot het versterken van de verzwakte delen van het lichaam via een feedback mechanisme dat de functionele en anatomische integriteit van het organisme weer opbouwt.

De ECIWO theorie vindt haar grondslag in de cytologie, Zij gaat uit van de veronderstelling dat het lichaam een organisme is, dat is opgebouwd en wordt onderverdeeld in ECIWO’s. Een ECIWO is elk deeltje van een organisme dat, hoewel duidelijk begrensd, toch compleet is van structuur en functie. Het is een embryo in een bepaalde fase van ontwikkeling. Dit houdt in dat zo’n embryo informatie bevat van alle delen van het organisme.

De diagnostiek bestaat hoofdzakelijk uit het betasten van pijngevoelige ECIWO drukpunten op o.a. de 2e metacarpale (2e middenhandsbeentje). ECIWO diagnose is een snelle methode om de plaats van de ziekte in het lichaam te bepalen, maar het bepaalt niet om welke aandoening het gaat. Daarvoor worden de wetmatigheden van de traditionele Chinese Geneeskunde gebruikt.

ECIWO therapie bestaat uit acupunctuur en massagetechnieken op met name de 2e metacarpale (middenhandsbeentje) en de tibia (scheenbeen).

De ECIWO acupunctuur werkt veel sneller en effectiever op pijnen en andere klachten dan de “gewone” acupunctuur. Een ander voordeel is dat je maar 2 tot 4 naaldjes per ECIWO behandeling gebruikt.
ECIWO is de afkorting van: Embryo Containing the Information of the Whole Organism. Dit betekent simpelweg dat, toen jij nog maar uit een paar cellen bestond (een primitief wezen), je al wel de informatie van het volgroeide lichaam bij je droeg. Je blauwdruk dus, en in het Oosten noemt men dit “Jing”.
ECIWO acupunctuur gebruikt juist die informatie (blauwdruk) om je lichaam te herstellen door middel van regeneratie, vernieuwing.
Primitieve vormen van leven hebben dit regeneratievermogen ook. Kijk bijvoorbeeld naar een salamander: als hij een teen verliest groeit hij er weer aan.
Normaal kunnen wij mensen, als sterk ontwikkeld wezen, alleen nog maar repareren. De teen zal dan niet aangroeien, alleen de wond zal dichtgroeien, reparatie dus.
Alle soorten van therapieën zijn op reparatie gericht.
Daar zit nu het grote verschil en de kracht van ECIWO acupunctuur: hiermee kun je het lichaam, tot op zekere hoogte, laten vernieuwen.
Een ander belangrijk onderdeel van de ECIWO is het BBRS. Meer hierover kun je lezen bij BBRS parallel acupunctuur.

Meridianen met acupunctuurpunten

Middels de polsdiagnose wordt de balans van de eigen energie gediagnosticeerd

Acupunctuurnaalden zijn 0,2mm dun, steriel en verblijven 21 min op een acupunctuur punt

bottom of page