ECIWO Acupunctuur

Wat is ECIWO?

ECIWO (Embryo Containing Information of the Whole Organism) of bioholografische diagnose en therapie werden in 1973 ontwikkeld door professor Yingqing Zhang van de Shandong University in China. 

 
De ECIWO theorie verklaart, volgens een algemeen geldende biologische grondslag, dat elk deel van het organisme een embryologische (toti-)potentialiteit heeft en bevat de informatie van het gehele lichaam.

Hoe werkt ECIWO acupunctuur?

Een organisme bestaat uit diverse ECIWO’s die zich in diverse ontwikkelingsstadia bevinden. De ECIWO biologie is daarmee een nieuwe biomedische theorie, gebaseerd op de hypothese dat een levend organisme bestaat uit diverse mozaïeksgewijze gepolariseerde niveau’s waarvan elk deel een ECIWO is. De meervoudige niveau indeling van het lichaam in ECIWO’s ligt ten grondslag aan een pancybernetische functie. Zones binnen de diverse ECIWO’s worden gestimuleerd door de activiteiten van het lichaam en de contacten met de omgeving.p; Dit leidt tot het versterken van de verzwakte delen van het lichaam via een feedback mechanisme dat de functionele en anatomische integriteit van het organisme weer opbouwt.

De ECIWO theorie vindt haar grondslag in de cytologie, Zij gaat uit van de veronderstelling dat het lichaam een organisme is, dat is opgebouwd en wordt onderverdeeld in ECIWO’s. Een ECIWO is elk deeltje van een organisme dat, hoewel duidelijk begrensd, toch compleet is van structuur en functie. Het is een embryo in een bepaalde fase van ontwikkeling. Dit houdt in dat zo’n embryo informatie bevat van alle delen van het organisme.

De diagnostiek bestaat hoofdzakelijk uit het betasten van pijngevoelige ECIWO drukpunten op o.a. de 2e metacarpale (2e middenhandsbeentje). ECIWO diagnose is een snelle methode om de plaats van de ziekte in het lichaam te bepalen, maar het bepaalt niet om welke aandoening het gaat. Daarvoor worden de wetmatigheden van de traditionele Chinese Geneeskunde gebruikt.

ECIWO therapie bestaat uit acupunctuur en massagetechnieken op met name de 2e metacarpale (middenhandsbeentje) en de tibia (scheenbeen).

De ECIWO acupunctuur werkt veel sneller en effectiever op pijnen en andere klachten dan de “gewone” acupunctuur. Een ander voordeel is dat je maar 2 tot 4 naaldjes per ECIWO behandeling gebruikt.
ECIWO is de afkorting van: Embryo Containing the Information of the Whole Organism. Dit betekent simpelweg dat, toen jij nog maar uit een paar cellen bestond (een primitief wezentje), je al wel de informatie van het volgroeide lichaam bij je droeg. Je blauwdruk dus, en in het Oosten noemt men dit “Jing”.
ECIWO acupunctuur gebruikt juist die informatie (blauwdruk) om je lichaam te herstellen door middel van regeneratie, vernieuwing.
Primitieve vormen van leven hebben dit regeneratievermogen ook. Kijk bijvoorbeeld naar een salamander: als hij een teen verliest groeit hij er weer aan.
Normaal kunnen wij mensen, als sterk ontwikkeld wezen, alleen nog maar repareren. De teen zal dan niet aangroeien, alleen de wond zal dichtgroeien, reparatie dus.
Alle soorten van therapieën zijn op reparatie gericht.
Daar zit nu het grote verschil en de kracht van ECIWO acupunctuur: hiermee kun je het lichaam, tot op zekere hoogte, laten regeneren, vernieuwen.
Een ander belangrijk onderdeel van de ECIWO is het BBRS. Meer hierover kun je lezen bij BBRS parallel acupunctuur.

Meridianen met acupunctuurpunten

Hoe verloopt een acupunctuur behandeling?

Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk wordt middels een anamnese (vraaggesprek) geïnventariseerd wat uw klachten zijn. Omdat alle klachten in de Chinese geneeswijze met elkaar verbonden zijn, hoor ik ook graag van u ook kleine klachten, die voor u misschien niet van belang lijken. Daarna wordt er via de polsdiagnose gevoeld, hoe het gesteld is met uw energie huishouding, d.w.z. de kwantiteit en kwaliteit daarvan. Vervolgens maak ik een persoonlijk behandelplan. De punten keuze komt tot stand aan de hand van de polsdiagnose en het z.g. geboorteplaatje. De naaldjes worden geplaatst, terwijl u op de behandeltafel ligt. Bij sommige punten kunt u een korte of lichte prikkel of tinteling voelen. De naalden hebben ongeveer 21 minuten nodig om het doel te bereiken waarvoor ze geprikt zijn.
Het lichaam heeft even de tijd nodig zijn nieuwe balans te zoeken. Daarom volgen de behandelingen niet kort op elkaar. In het begin kan er voor gekozen worden elkaar wat sneller te zien, b.v. om de twee weken. Zodra het kan wordt de tussenliggende tijd bijv. 4-6 weken. 

Voor het eerste consult is het goed om rekening  te houden met ca. 60-75 min. Vervolgconsulten duren ca. 45 min. De naaldjes die worden gebruikt zijn altijd steriele wegwerp naaldjes die altijd eenmalig worden gebruikt. Hierdoor is besmetting onmogelijk. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal en er wordt niks mee in het lichaam gespoten.

Uiteraard wordt er eerst naar de westerse diagnose gekeken om ernstige aandoeningen uit te sluiten of advies voor een huisartsbezoek te geven. Raadzaam is om bij ernstige klachten eerst de huisarts te bezoeken.

Middels de polsdiagnose wordt de balans van de eigen energie gediagnosticeerd

Verschil tussen traditionele (moderne) en klassieke acupunctuur

Er is een verschil tussen klassieke - en moderne acupunctuur. De moderne acupunctuur heet ook wel TCM (Traditional Chinese Medicine). De klassieke acupunctuur heet CCM (Classical Chinese Medicine).
Waar de klassieke acupuncturist slechts enkele naaldjes prikt, gebruikt de moderne acupunctuur meestal veel naalden. De klassieke acupuncturist maakt een verschil tussen mannen en vrouwen; vrouwen worden met name rechts geprikt en mannen op de linker lichaamshelft.

Het belangrijkste verschil zit in de persoonlijke benadering. Meerdere patiënten met precies dezelfde klacht worden verschillend behandeld omdat eenieder een persoonlijke constitutie heeft. Zo wordt voor elke individuele patiënt een “tailormade” behandelplan gemaakt. Uit de geboortedatum wordt een Chinese horoscoop (geboorteplaatje) gemaakt waaruit de sterke en zwakke qi (energie) van der persoon zichtbaar zijn. Ook wordt rekening gehouden met het tijdstip van behandeling. Wanneer u met dezelfde klacht in de ochtend komt of in de avond, in de lente of in de herfst, dan wordt de punt keus aangepast aan de tijd van de dag en aan het seizoen.

Acupunctuurnaalden zijn 0,2mm dun, steriel en verblijven 21 min op een acupunctuur punt